ข้อกำหนดการใช้งาน

โปรดตรวจสอบรายละเอียดเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนใช้บริการนี้

การเข้าถึงและการใช้บริการนี้ขึ้นอยู่กับความยินยอมและความปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ของคุณ ข้อตกลงเหล่านี้ใช้กับผู้เยี่ยมชมทุกคน ผู้ใช้ทุกคน และใครก็ที่เข้าถึงหรือใช้บริการนี้

โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการนี้ คุณยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่ยินยอมกับส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขเหล่านี้ คุณควรหยุดการเข้าถึงบริการนี้

สิทธิทรัพย์สินบัญชาฯ
บริการและเนื้อหาเดิมของบริการนี้เป็นทรัพย์สินบัญชาของ https://ticketbox.co.th และเจ้าของใบอนุญาตของบริการนี้ บริการนี้ได้รับคุ้มครองด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิ์แบรนด์สาธารณะ และกฎหมายอื่น ๆ ในไอร์แลนด์และประเทศอื่น ๆ การใช้สิทธิ์และโลโก้ของเราไม่ได้รับอนุญาตให้ลิงค์ไปยังสินค้าหรือบริการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก https://ticketbox.co.th

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ
บริการของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ไม่ได้ถูกครอบครองหรือควบคุมโดย https://ticketbox.co.th

https://ticketbox.co.th ไม่มีควบคุมเหนือเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือปฏิบัติการของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม คุณรู้และยินยอมว่า https://ticketbox.co.th จะไม่รับผิดชอบโดยตรงหรืออ้อมครองในทางตรงหรืออ้อมใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นหรือถูกสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ผ่านเว็บไซต์หรือบริการเหล่านั้น

เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่คุณเข้าชม

การสิ้นสุด
เราอาจสิ้นสุดหรือระงับสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการนี้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือรับผิดชอบใด ๆ เพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง รวมถึง โดยไม่จำกัดถึงการละเมิดเงื่อนไข

เมื่อสิ้นสุดลงคุณต้องหยุดการใช้บริการนี้ทันที

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ในที่สุด https://ticketbox.co.th รวมถึงผู้บริหาร พนักงาน พาร์ทเนอร์ เอเจนต์ ผู้จัดหา หรือคู่ค้า ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอ้อมหรือความสูญเสียโดยอ้อมอันมีลักษณะทางอ้อม เช่น เสียกำไร ข้อมูล